Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanvaarding van de algemene voorwaarden
Door op onze site te bestellen, aanvaardt u onze algemene voorwaarden, waaronder ons Privacybeleid.

Prijswijzigingen
Fabiotte Trading B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. De prijs op het moment dat de bestelling geplaatst wordt geldt tijdens het hele koopproces. Op momenten dat bijvoorbeeld door software- of menselijke fouten producten met een overduidelijk foute prijs vermeld worden, houden we ons het recht voor om de bestelling te annuleren – er zal een melding worden gedaan.

Wijziging van het productassortiment
Fabiotte Trading B.V. behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de voorraad op de site te wijzigen en om producten uit het assortiment te verwijderen voordat een aankoop is geregistreerd.

Productinformatie
We doen ons best om ervoor te zorgen dat de hele inhoud van onze site juist is. Maar, omdat wij ook maar mensen zijn, houden we ons het recht op onbedoelde fouten voor. Kleuren op uw computerscherm zijn niet altijd 100 % juist.

Jonger dan 18 jaar?
Als u jonger dan 18 bent, is toestemming van uw ouders of voogd vereist om aankopen in deze webshop te kunnen doen.

Schade tijdens het transport
Als het pakketje en/of de inhoud beschadigd aankomt, meld dit dan aan de koerier bij aflevering. Als u artikelen naar ons terugstuurt, gebruik dan niet de gewone post omdat deze niet verzekerd is (en u geen vergoeding zult ontvangen als het pakketje zoek raakt). Bewaar uw bon altijd. Neem contact met ons op als u bij het uitpakken van uw artikelen beschadigingen aantreft.

EU-landen: om producten DDP (Delivered Duty Paid) aan een privépersoon binnen de EU te kunnen verzenden, is Fabiotte Trading B.V. ook geregistreerd als een btw- (omzetbelasting) plichtige onderneming in Nederland (NL) -het douanepunt van binnenkomst voor goederen binnen de EU. Daarom worden alle zendingen aan onze klanten in de EU automatisch gefactureerd met de Nederlandse omzetbelasting van 21%, die is opgenomen in de prijs. De omzetbelasting is vermoedelijk niet terugbetaalbaar of aftrekbaar in uw land, er kunnen lokale uitzonderingen gelden.

PRIVACYBELEID

Estelle Webshop
De gehele inhoud van deze site, zoals tekst, graphics, logo’s, icoontjes, aFabiotte Trading B.V.eeldingen, audioclips, digitale downloads, datacompilaties en software is het eigendom van Fabiotte Trading B.V. of de leveranciers van de inhoud en wordt beschermd door internationale wetgeving voor auteursrechten. Deze site of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins voor een commercieel doel gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fabiotte Trading B.V..

Uw privacy
Het privacybeleid van Fabiotte Trading B.V. is erop gericht om onze betrokkenheid bij privacy te tonen. We respecteren uw privacy.
Alle persoonlijke informatie die u aan ons geeft wordt voor het doel gebruikt om u de best mogelijke informatie te geven.
In ons feedbackformulier en digitale bestelformulier, vragen we u om ons bepaalde contactinformatie te geven, die nodig is om te antwoorden of om de gewenste informatie te versturen. We vragen ook om andere informatie, veel daarvan is optioneel. Vertel ons geen dingen waarvan u niet wilt dat we die weten. Fabiotte Trading B.V. gebruikt deze informatie om haar klantenbasis beter te begrijpen, om deze een superieure service te kunnen bieden.

Geheimhouding tegenover derden
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden doorgeven.
Wij zullen uw persoonlijke informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan anderen verkopen, verhuren of verhandelen voor marketingdoeleinden. We kunnen statistieken met betrekking tot het gebruik van onze webshop verzamelen, zoals verkeerspatronen en gerelateerde site-informatie, maar deze informatie zal geen informatie bevatten waarmee persoonlijke identificatie mogelijk is.

Veiligheid van uw informatie
We volgen strenge veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van informatie die u aan ons gegeven heeft. Dit is om onbevoegde toegang of onwettige verwerking van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

E-mail
Fabiotte Trading B.V. zal u alleen e-mails sturen als u om meer informatie heeft gevraagd. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om uw bestelling/verzoek te bevestigen en om op eventuele aanvragen die u online doet te reageren. We zullen u niet lastigvallen als u niet om meer informatie heeft gevraagd!

Beleid met betrekking tot kinderen
Als u jonger dan 18 bent, kunt u onze webshop alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd.
In overeenstemming met de “Children’s Online Privacy Protection Act”, zullen we niet bewust enige informatie van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen. Als u jonger dan 13 jaar bent, kunt u zich niet aanmelden of enige persoonlijke informatie aan ons geven. Laat uw ouders contact met ons opnemen om deze informatie in te voeren.

Uw toestemming
Door onze website te gebruiken stemt u ermee in dat we uw persoonlijke informatie kunnen verzamelen en gebruiken op een manier zoals die in dit privacybeleid beschreven is. Alle wijzigingen van ons privacybeleid zullen op deze site worden geplaatst.